Onderwijsprofessionalisering

{terug}

Begeleiden van bachelor- en masterproef

Omschrijving

Begeleid je één of meerdere studenten bij het schrijven van een bachelor- of masterproef en wil je dieper ingaan op de effectiviteit van je begeleidingsproces? In deze training gaan we in op je rol als begeleider, verzorger van feedback en beoordelaar. Onder andere volgende vragen komen daarbij aan bod:

- Hoe begeleid je studenten tot het zelfstandig uitvoeren van hun werk? Hoe ga je om met grote aantallen studenten die begeleiding vragen? Etc. 

- Hoe geef je kwaliteitsvolle feedback? Welke vorm van feedback is effectief en zinvol? 

- Hoe evalueer je het eindproduct?

Doelstellingen

Aan het einde van deze training:

• Zijn deelnemers in staat om maatregelen te nemen die de effectiviteit en kwaliteit van het begeleidingsproces voor een bachelor- en/of masterproef verhogen.

• Kunnen deelnemers aangeven welke vormen van feedback bestaan en welke vorm wanneer effectief ingezet kan worden. 

• Zijn deelnemers geïnspireerd om het evaluatieproces voor de bachelor- en/of masterproef te optimaliseren.

Werkvormen

Vanuit evidence-based onderzoek wordt er beknopt een kader geschetst met betrekking tot het kwaliteitsvol begeleiden van bachelor- en masterproeven. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor discussie en uitwisseling van goede praktijken met betrekking tot het begeleiden van bachelor- en masterproeven. Ook concrete vragen en problemen kunnen aan elkaar voorgelegd worden. Vanuit deze theoretische basis en uitwisseling formuleert de deelnemer concrete actiepunten voor de eigen praktijk.

Contact

Elke Verbeke
Elke.Verbeke@vub.be
026292268

Sessies

geen resultaten gevonden

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Indien u deze binnen de 24 uur niet ontvangt, gelieve dan contact met ons op te nemen via onderwijsprofessionalisering@vub.be

Upon registration you will receive a confirmation email. In case you do not receive this confirmation within the next 24 hours, please contact us by email on the following address: onderwijsprofessionalisering@vub.be