Onderwijsprofessionalisering

{terug}

Antwoord- en beoordelingsmodellen

Omschrijving

De visie op evalueren van de VUB stelt dat alle docenten maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van hun evaluaties te verhogen. Naast het kiezen van geschikte evaluatievormen en het maken van duidelijke afspraken, gebruiken docenten daarom heldere beoordelingscriteria en zetten zij instrumenten in die bijdragen aan de objectivering van de beoordeling. Antwoord- en beoordelingsmodellen zijn zulke instrumenten. In de training wordt kort toegelicht wat antwoord- en beoordelingsmodellen zijn, en waarom ze worden opgesteld. Verschillende varianten, zoals beoordelingsschalen en beschrijvende beoordelingsroosters (beter bekend als rubrics), komen aan bod. Deze laatste kunnen worden gehanteerd bij het evalueren van authentieke of complexe competenties. Tijdens de training wordt gewerkt met de OO’s van de deelnemers en is er ruimte voor vragen.

Doelstellingen

•    Deelnemers weten wat antwoord- en beoordelingsmodellen zijn en waarom ze worden gehanteerd.
•    Deelnemers weten hoe ze voor hun opleidingsonderdelen antwoordmodellen en/of beoordelingsmodellen (inclusief beoordelingsschalen of beschrijvende beoordelingsroosters) kunnen opstellen.
•    Deelnemers hebben voor een opleidingsonderdeel de aanzet van een antwoord- of beoordelingsmodel gemaakt.

Werkvormen

Na een korte uitleg over wat antwoord- en beoordelingsmodellen zijn, is het de bedoeling dat de deelnemers individueel met zulke modellen aan de slag gaan voor hun eigen OO’s. Er wordt daarom aan de deelnemers gevraagd om enkele examenvragen en ingevulde examens mee te brengen. Er is eveneens tijd voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Contact

Melissa Ferré
Melissa.Ferre@vub.be
02/629.10.64

Sessies

Er zijn sessies beschikbaar: hier kunt u zich inschrijven. Indien een sessie volzet is, kunt u zich op een reservelijst plaatsen.

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Indien u deze binnen de 24 uur niet ontvangt, gelieve dan contact met ons op te nemen via onderwijsprofessionalisering@vub.be

Upon registration you will receive a confirmation email. In case you do not receive this confirmation within the next 24 hours, please contact us by email on the following address: onderwijsprofessionalisering@vub.be