Onderwijsprofessionalisering

Deze website wordt momenteel enkel nog voor aanmeldingen voor het ZAP-traject gebruikt.

Het overige onderwijsprofessionaliseringsaanbod vind je voortaan op TEO-VUB LRN


{terug}

ZAP-traject

Omschrijving

Het onderwijsprofessionaliseringstraject voor ZAP-leden (afgekort: ZAP-traject) begeleidt de docent in het (verder) ontwikkelen van zijn/haar didactische competenties t.b.v. het verzorgen van universitair onderwijs.

Dit traject richt zich in eerste instantie op alle recent ingestroomde ZAP-leden die voor minstens 10% aangesteld zijn als ZAP of gastprofessor met een onderwijsopdracht en bovendien een totale aanstelling hebben van ten minste 50% aan de VUB. (cf. art. 42 van het Reglement voor het zelfstandig academisch personeel, de gastprofessoren en de vervangers)  Eventuele resterende plaatsen bij het traject worden opengesteld voor vrijwillige deelname.

 

 

Doelstellingen

Het traject ondersteunt de docent in het beantwoorden aan de elementen die minimaal verwacht worden van een ZAP-lid t.b.v. het verstrekken van degelijk onderwijs. [cf. Competentietoets ZAP - Competentietoets Onderwijs]

 

 

Werkvormen

Het onderwijsprofessionaliseringstraject bestaat uit diverse contactmomenten. Voor het traject van 2020 betekent dit concreet:

- Vierdaagse in Nieuwpoort: Dinsdag 07/01/20 – Vrijdag 10/01/20. Tijdens deze vierdaagse worden diverse didactische elementen relevant binnen de hogeronderwijscontext behandeld. De vierdaagse vormt de inhoudelijke basis waarop de rest van het traject verder bouwt.

- Vier vervolgsessies (halve dagen, Campus Etterbeek):

° Vrijdag 21/02/20, 10-13u

° Donderdag 19/03/20, 13-16u

° Woensdag 22/04/20, 13-16u

° Woensdag 03/06/20, 10-13u

 

- Evaluatiemoment met jury: september 2020 (data nog te bepalen)

Daarnaast worden er nog enkele bijkomende inspanningen verwacht van de deelnemer:
    - het uitwerken van een geïntegreerde opdracht, uitgaande van een eigen opleidingsonderdeel
    - het maken van en reflecteren over een video-opname van een eigen onderwijsactiviteit
    - het observeren en analyseren van een college van min. 2u van een collega.

Het volledige traject vereist een totale tijdsinvestering van maximaal 90 uur. Wanneer u wenst deel te nemen, dient u zich op elk van de aangegeven data te kunnen vrijmaken en engageert u zich voor het hele traject.

!! Registreren
Om u te registreren moet u eerst inloggen met uw VUB-netID en -wachtwoord.

 

Contact

Yana Maes
onderwijsprofessionalisering@vub.be
02/629 30 69

Sessies

Er zijn sessies beschikbaar: hier kunt u zich inschrijven. Indien een sessie volzet is, kunt u zich op een reservelijst plaatsen.

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Indien u deze binnen de 24 uur niet ontvangt, gelieve dan contact met ons op te nemen via onderwijsprofessionalisering@vub.be

Upon registration you will receive a confirmation email. In case you do not receive this confirmation within the next 24 hours, please contact us by email on the following address: onderwijsprofessionalisering@vub.be